In memoriam Gerrie de Jong,

Voorzitster Filmhuis den Bogerd Druten

Op 17 April 2012, tijdens de laatste filmavond van het seizoen 2011/2012, bereikte ons het droeve bericht dat Gerrie de Jong, voorzitster van Stichting Filmhuis den Bogerd, is overleden.

Gerrie de Jong was niet alleen voorzitster, maar ook een van de stuwende krachten achter Filmhuis den Bogerd.
Als medewerkster van de bibliotheek in Druten volgde zij een media opleiding. Haar afstudeerscriptie had als onderwerp: ‘Het opzetten van een filmhuis’.

Met deze scriptie als leidraad heeft Gerrie ervoor gezorgd dat er in 2003 in Druten een filmhuis van start kon gaan. Een filmhuis dat volgend jaar zijn 10-jarig bestaan hoopt te vieren en dat intussen een gemiddeld aantal van ca 60 bezoekers per voorstelling mag verwelkomen.

Gerrie was voorzitter, en daarnaast mede verantwoordelijk voor de filmprogrammering. Een programmering die vooral de betere films bevatte. Zij deed daarvoor gedegen vooronderzoek en zag als filmliefhebster vele films.

Gerrie trad niet graag op de voorgrond maar verzette vooral veel werk op de achtergrond.

Zij deed dit zorgvuldig en secuur.

We zullen haar missen.

Bestuur en medewerkers Filmhuis den Bogerd Druten


Logo filmhuis den bogerd druten

 De films beginnen altijd om 20.00 uur. 

De kassa en bar zijn vanaf 19.15 uur geopend.

Van Heemstraweg 53 6651 KH Druten
E-mail: info@filmhuisdenbogerd.nl

Noteer alvast 3 september a.s. in uw agenda voor onze volgende
jubileum voorstelling met verrassende extra’s.

Nieuwsbrief

Entreeprijzen:
(per film)

Losse verkoop inclusief 1x koffie of thee: €10,50
Donateurs/Vrienden: €  8,50