Steun het filmhuis en wordt donateur/vriend en krijg een VIP behandeling!

 

Filmhuis Den Bogerd is in 2004 tot stand gekomen dankzij de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers. 

Naast de inzet van deze vrijwilligers is een gezonde financiële basis natuurlijk van essentieel belang voor het voortbestaan van het Filmhuis.

De inkomsten van het Filmhuis bestaan uit sponsoring en opbrengsten uit kaartverkoop.
Dit is echter niet voldoende. Om een aantal noodzakelijke plannen en ideeën te kunnen verwezenlijken is de steun van een Vriendenclub van groot belang.
Deze Vriendenclub kan uiteraard alleen functioneren, als zij voldoende vrienden heeft die bereid zijn jaarlijks een bijdrage te leveren.
Dus, als u het Filmhuis financieel wilt ondersteunen, zodat het de kans krijgt zich verder te ontplooien, wordt dan vriend!
U kunt al vriend worden voor € 12,50 per jaar. Als tegenprestatie kreeg u tot nu toe:

  • Een vriendenclubkaart.
  • 2,00 Euro korting op 1 entreekaart per filmvertoning.
  • Informatie over de, in het programma opgenomen, films.
  • Allerlei informatie over filmzaken.

Vanaf nu krijgt u hierbij ook nog een VIP behandeling en maar liefst € 2,00 euro korting per film.

Als dank voor het feit dat u ons steunt als vriend, krijgt u bij elke filmvoorstelling, op vertoon van uw clubkaart, vóór de andere bezoekers toegang tot de filmzaal. Zo bent u altijd verzekerd van een goede plaats.

De vrienden/donateurs clubkaart is vanaf 1-1-2022 geldig van 1 januari t/m 31 december. Wilt u daarna vriend blijven, dan dient u dit jaar opnieuw aan te geven.

Hoe word ik vriend?

U kunt al vriend worden door:

  • € 12,50 Euro over te maken op Rabobank rekeningnummer: IBAN: NL 96 RABO 0110043081 ten name van ‘Stichting Filmhuis den Bogerd’, onder vermelding van uw naam en adres.
  • Uw ‘vriendenbijdrage’ contant te voldoen vóór aanvang van iedere film.
  • Onderstaande gegevens in te vullen zodat wij deze in onze administratie kunnen verwerken.

 

Vriend van Filmhuis Den Bogerd
  Refresh Captcha